HUIZE MARTHE ROBIN

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

BRASSCHAAT

+32 (0)3 645 14 67

Kinderen van God

Levensgeschiedenis van kinderen en

jongeren die een heilig leven hebben

geleid door de kracht van de Heilige Eucharistie.


Van Paus Pius X, de paus die in 1910 de kindercommunie invoerde, is bekend dat hij de komst van “heilige kinderen’ als vrucht van het ontvangen van de H. Communie, voorspelde Paus Johannes Paulus II schreef in 1994: “Aan hoeveel kinderen in de geschiedenis heeft de geestelijke bron die de H. Eucharistie is, heldhaftige kracht gegeven!” Deze brochure tekent de geschiedenis van heilige kinderen uit de 20ste

eeuw. Zij hebben Jezus heel erg bemind in de H. Eucharistie.Door de kracht van de

H. Eucharistie hebben zij een indrukwekkend, ja heilig leven geleid en gingen reeds op zeer jonge leeftijd als volmaakten naar de hemel. Wat in het Heilig Doopsel ingeprent wordt de genade van het kindschap van God- wordt in het Sacrament van de

H. Eucharistie versterkt en vermeerderd. Want Christus is onder de gedaanten van brood en wijn werkelijk aanwezig als de Levende en de Verheerlijkte, met Zijn lichaam en Zijn bloed, Zijn ziel en Zijn goddelijke natuur

(vgl. KKK 1413) Voorbeelden trekken! Mochten deze voorbeelden bij de kinderen, maar ook bij de volwassenen, het geloof in de eucharistische Heiland en de liefde voor Hem, doen ontbranden en vermeerderen.


Freundeskreis Maria Goretti heeft in december 2010

het copyright verleend aan © Huize Marthe Robin vzw - Brasschaat

(placeholder)

NIET VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

EXCLUSIEVE VERTALINGEN & UITGAVEN

{

(placeholder)

€ 11,- per boek • zes delen € 60,-

Een aanrader voor kinderen, jongeren en ouders

Wire O-ingebonden boeken !!!

In Gods handen  Thomas W. Petrisko

De wonderbare geschiedenis van de kleine AUDREY SANTO


Vanuit Polen, Italië, Frankrijk, België, Ierland, India, vanuit de hele wereld zijn duizenden gekomen naar Worchester, Massachusetts. Zij zijn gekomen naar het huis van mirakelen, waar tientallen religieuze beelden en afbeeldingen bloedtranen hebben geweend of stromen olie hebben gestort. Zij zijn gekomen om de vijf geconsacreerde Heilige Hosties te zien die gebloed hebben. Zij zijn misschien gekomen met de hoop op genezing. Maar vooral zijn zij gekomen om het meisje te zien, Audrey Santo, dat God heeft uitverkozen om met talrijke mirakelen te omringen. Want het leven en de geschiedenis van de kleine Audrey heeft als nooit tevoren de aandacht getrokken. Het tragische slachtoffer van een verdrinkings-ongeluk op de leeftijd van drie jaar, ligt nu aan haar bed gekluisterd. Zij ligt in een soort comateuze toestand die gekend is als ‘akinetisch mutisme’ en ze krijgt de klok rond verzorging van een medische ploeg en haar familie. Voor een bepaalde reden heeft God haar levensoffer aangenomen en benut het nu op een bijzondere wijze. Van de heilige stigmata tot miraculeuze gebedsverhoringen op voorspraak van Audrey, werd dit stille en lijdende kind een getuigenis van leven in onze cultuur van de dood. “In Gods Handen” is het langverwachte, krachtige en ontroerende verhaal van het leven van Audrey Santo.

Het is een boek dat je zo maar niet naast je neerlegt en een geschiedenis die je nooit vergeet.

(placeholder)

€ 18,-

Het boek bevat 280 blz en 8 blz kleurenfoto’s

© Foyer Marthe Robin vzw (Brasschaat) is vertaler en houder van het copyright.


Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen

(placeholder)

33-daagse voorbereiding op de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria


Deze brochure is gebaseerd op een gerapporteerde private openbaring, waarvan het bovennatuurlijk karakter bevestigd werd door de lokale autoriteiten. In maart 1994 genoot de inhoud van deze brochure grote bijval van de bisschoppelijke vicaris John W. Rohde, Santa Barbara Pastoral Region van het Aartsbisdom van Los Angeles, Californië. Hij schreef

hierover: “Deze publicatie stemt overeen met de leer van de roomskatholieke Kerk inzake geloof en moraal.”

€ 10,-

Wire O-ingebonden

Wezen en vorm van de Liturgie  E. H. van de Kerckhove

(placeholder)

Introibo ad altare dei


De Liturgie is het openbaar gebed van de kerk waarin het Christus-mysterie wordt gecelebreerd. Er is een duidelijk  verband tussen het geloof en de liturgische uitdrukking ervan. De voorgeschreven gebeden, handelingen en houdingen tijdens het Heilig Misoffer zijn niet zonder betekenis: ze werden eeuwenlang geschraagd door de kracht van een  uitgepuurde kerkelijke Traditie.Sinds Vaticanum II is er heelwat veranderd, vooral met de Liturgie.

E. H. van de Kerckhove gaat dieper in op het document Sacrosanctum Concilium en wat  men ervan gemaakt heeft in de postconciliaire liturgiehervorming.

Verder geeft hij antwoord op de meest voorkomende vragen omtrent de toepassing ervan in onze kerken. Ten laatste gaat hij dieper in op de wijze van communiceren en de oriëntatie van de celebratie.

Een boeiend boek dat aanzet tot eerherstel en diepere beleving van het Heilig Misoffer.

€ 11,-

Wire O-ingebonden

Het Heilig Misoffer

E. H. Van der Voort

(placeholder)

Voorbereiding op het celebreren van het Heilig Misoffer in de buitengewone vorm - Tridentijnse Mis na het motu proprio “Summorum pon-tificum”

juli 2007


€ 8,-


Bidden met E. H. Van der Voort (†2011)

en de Jongerenfoyer Marthe Robin

CD en cassette ‘Rozenkrans’

€ 5,-


CD Kruisweg-

Rozenkrans voor de zielen van het vagevuur

€ 5,-


CD Kroontje

van Barmhartigheid

€ 5,-


CD Mysteries

van het Licht

€ 5,-


© De uitgeverij ‘Queenship publishing’, Santa Barbara, Californië, U.S.A., heeft aan de Foyer Marthe Robin te Brasschaat in maart 2005 het copyright gegeven om dit vertaalde boekje “Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen – 33-daagse voorbereiding op de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria”te publiceren.

BEZOEK OOK

Filumena

€ 12,-

De macht van de Rozenkrans

Voor de liefde geschapen

Emmanuel

De mystieke stads Gods

De drie herdertjes van Fatima

Maria Goretti

€ 8,-

€ 13,-

€ 17,-

€ 12,-

€ 6,-

€ 7,-

Jezus Mysterie van liefde.

H. Eucharistie

Noveen van de Heilige Communie

De H. Eucharistie. Onze Heilige schat

Dagelijkse gebeden

Kruisweg

Maria die knopen ontwart

€ 6,-

€ 6,-

€ 1,-

€ 1,-

€ 2,-

€ 6,-

Wier zonden gij zult vergeven zijn vergeven

Het jaar van de Rozenkrans

De Heilige Mis

€ 2,-

€ 2,-

€ 5,-

Religieuze Kerstkaarten

(placeholder)

Reeks van 4 stuks €3,-

3 stuks €2,-

••• Alle uitgaven zijn te bestellen via: info@huizemartherobin.net       T. +32 (0)3 645 14 67     M. +32 (0)483 28 94 81

De Goddelijke Substantie   Nicky Eltz


HEILIGE COMMUNIE GEKNIELD OP DE TONG VERGELEKEN MET COMMUNIE RECHTSTAANDE IN DE HAND


Dit boekje werpt een kleine lichtstraal op een uiterst delicaat, beneveld, verward, vluchtig en voor velen ook pijnlijk onderwerp.

Goede, eenvoudige, klare en ware informatie ontbreekt veelal of, om precies te zijn, wordt goed verborgen gehouden voor het merendeel van de katholieken.

In deze overdreven technologische wereld, zo aangetast door verkeerde en vervalste informatie, is het vaak erg moeilijk om door te dringen tot de kern van echte waardevolle onderwerpen.

Dit is het geval met de Heilige Communie, daar de Heilige Communie het enige is zonder

hetwelke de wereld, volgens de opinie van de Heilige Pater Pio, zou ophouden te bestaan.

€ 8,-


(placeholder)

€ 16,-

La sainteté vécue jusqu'au bout par les enfants


Ce livre raconte l'histoire de jeunes gens et de jeunes filles âgés de 4 à 15 ans. Ils ont aimé Jésus jusqu'au bout, soutenus par sa présence dans l'Eucharistie. Par amour pour lui et avec le secours de sa grâce, ils sont devenus saints.  Leur témoignage nous encourage et nous montre la voie.

Un livre pour les enfants, les jeunes, pour la catéchèse ou la famille.

lire plus... >

(placeholder)

Le royaume des cieux leur appartient

Hugo van der Goes 1430-1440  

Bestelnr. 001            

Rogier van der Weyden 1399-1464  

Bestelnr. 002            

Jeroen Bosch 1450-1216  

Bestelnr. 003            

Gerard David 1455-1523  

Bestelnr. 004          

Kerststal

Bestelnr. 006          

(placeholder)
(placeholder)

Enkele kerstkaart  

Bestelnr. 009

Driekoningen bij het kind Jezus  

Dubbele kerstkaart  

Bestelnr. 010

Kindje Jezus

Bestelnr. 005          

- Bradi Barthe -

Reeks van 4 dubbele kerstkaarten met bijhorende omslagen

Bestelnr. 008

€1,50

Bestelnr. 011

Bestelnr. 012

Dubbele kerstkaart

Bestelnr. 013

Bestelnr. 014

Dubbele kerstkaart

Bestelnr. 015

Domenico Ghirlandaio   1449 - 1494

Bestelnr. 007         

1 kaart: 2 euro;     

5 kaarten: 8 euro:     

10 kaarten: 15 euro.

Dubbel gevouwen kerstkaarten

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

3 stuks €2,-

••• Alle uitgaven zijn te bestellen via: info@huizemartherobin.net       T. +32 (0)3 645 14 67     M. +32 (0)483 28 94 81

De Kleine Tarcisius  Missaal voor kinderen  (van 4 tot 8 jaar) ©

(placeholder)

••• Alle uitgaven zijn te bestellen via: info@huizemartherobin.net       T. +32 (0)3 645 14 67     M. +32 (0)483 28 94 81

€ 15,-


Dit eerste missaal, met prachtige afbeeldingen van Joëlle d'Abbadie, bevat  korte commentaren aangepast aan de kleintjes.


Dankzij zeer nauwkeurige tekeningen kunnen ze de verschillende momenten van de Mis volgen, en korte teksten helpen de ouders om hen te begeleiden.


Het spreekt tot hun verbeelding om hen een gevoel van mysterie en gebed te geven, waarvoor ze zo gevoelig zijn.


Daartoe helpt ook de schoonheid

van de illustraties. 


Het is een prachtig evangelisatiemiddel.


Het ontroert ook volwassenen.

! NIEUWE UITGAVE !

© Copyright, vertaling en uitgave:

Huize Marthe Robin vzw