(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

BRASSCHAAT

HUIZE MARTHE ROBIN

+32 (0)3 645 14 67

{

RECENT

FOYERBLAADJE

(placeholder)

Download en lees al onze foyerblaadjes

(placeholder)

Nr. 38 -  22,25,28/12/2019 • Vierde zondag van de Advent

Nr. 37 -  15/12/2019 • De H. Maagd en de Eucharistie

Nr. 36 -  1/12/2019 • Advent

Nr. 35 -  23/11/2019 • Laatste zondag in het kerkelijk jaar

Nr. 34 -  17/11/2019 • Drieentwinstigste zondag na Pinksteren

Nr. 33 -  09/11/2019 • Wij herdenken onze overledenen

Nr. 32 -  01/11/2019 • Rozenkrans of paternoster

Nr. 31 -  20/10/2019 • Rozenkrans of paternoster

Nr. 30 -  12/10/2019 • Feest van het Moederschap van de H. Maagd

Nr. 29 -  6/10/2019 • Feest van de heilige Teresia van het Kind Jezus

Nr. 28 -  21/9/2019 • Het evangelie 15de zondag na Pinksteren

Nr. 27 -  15/9/2019 • Feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten

Nr. 26 -  8/9/2019 • Feest v d Geboorte van de H. Maagd Maria

Nr. 25 -  18/8/2019 • De bronnen van ons geloof...

Nr. 24 -  4/8/2019 • De kerk is Heilig in haar Stichter...

Nr. 23 -  28/7/2019 • Bezinning bij de zevende zondag na Pinksteren  

Nr. 22 -  21/7/2019 • Bezinning bij de zesde zondag na Pinksteren

Nr. 21 -  14/7/2019 • Priester in de heilige Kerk van Christus

Nr. 20 -  23/6/2019 • De kerk is heilig

Nr. 19 -  23/6/2019 • De kerk is heilig

Nr. 18 -  17/6/2019 • Feest van de Heilige Drie-eenheid

Nr. 17 -  9/6/2019 • Hoogfeest van Pinsteren - Veni Sancte Spiritus

Nr. 16 -  2/6/2019 • Zondag na Ons Heer Hemelvaart

Nr. 15 -  26/5/2019 • Zondag, vijfde zondag na Pasen

Nr. 14 - 17/5/2019 • Meimaand Mariamaand

Nr. 13 - 5&12/5/2019 • Meimaand Mariamaand

Nr. 12 - 21/4/2019 • Pasen

Nr. 11 - 14/4/2019 • Palmzondag

Nr. 10 - 7/4/2019 • Passiezondag

Nr. 9 - 24/3/2019 • De zin van het vasten

Nr. 8 - 17/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (4)

Nr. 7 - 10/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (3)

Nr. 6 - 3/3/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (2)

Nr. 5 - 24/2/2019 • De Godheid, eindoel van de Kerk (1)

Nr. 4 - 17/2/2019 • Zondag van Septuagesima

Nr. 3 - 20/1/2019 • De bruiloft te Kana

Nr. 2 - 13/1/2019 • De H. Familie (voorbeeld voor alle families)

Nr. 1 - 6/1/2019 • Feest van de Openbaring van de Heer

Nr. 27 - 30/12/2018 • Zondag onder het octaaf van Kerstmis

Nr. 26 - 23/12/2018 • Vierde Adventszondag

Nr. 25 - 9&16/12/2018 • Advent

Nr. 24 - 25/11 & 2/12/2018 • Advent

Nr. 23 - 18/12/2018 • Het Heilig Misoffer * Deel P2019

2018

2020

Nr. 1 - 5/1/2020 • Feest van de allerheiligste naam Jezus

Nr. 2 - 12/1/2020 • Feest van de heilige familie

Nr. 3 - 17/1/2020 • Priester, roeping en celibaat...

Nr. 4 - 25/1/2020 • De bekering van de heilige apostel Paulus

Nr. 5 - 2/2/2020 Feest van Maria-Lichtmis

Nr. 6 - 9/2/2020 Het priester celibaat

Nr. 7 - 16/2/2020 Zondag van Sexagesima, priestercelinaat...

Nr. 8 - 23/2/2020 Zondag van Quinquagesima, vastentijd...

Nr. 9 - 1/3/2020 Eerste zondag van de Vasten...

Nr. 10 - 8/3/2020 2de zondag Vasten... Coronavirus

Nr. 11 - 15/3/2020 • Reacties op het coronavirus

Nr. 12 - 22/3/2020 • Corona ..God laat ons niet in de steek.

Nr. 13 - 29/3/2020 • Passiezondag, Corona en de kerk

Nr. 14 - 5/42020 • Palmzondag, witte donderdag, goede vrijdag...

Nr. 15 - 12/42020 • Pasen.., Hij is verrezen...

Nr. 16 - 19/42020 Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Nr. 17 - 26/4/2020 De Traditionele Latijnse Mis…

Nr. 18 - 3/5/2020 De Traditionele Latijnse Mis…

Nr. 19 - 10/5/2020 Mei: maand van onze Hemelse Moeder

Nr. 20 - 17/5/2020 Meimaand - Mariamaand

Nr. 21 - 24/5/2020 Uitkijken naar het Pinksterfeest

Nr. 22 - 31/5/2020 Hoogfeest van Pinksteren

Nr. 23 - 7/6/2020 God, kerk en corona

Nr. 24 - 14/6/2020 Feest van het Allerheiligste Sacrament

Nr. 25 - 21/6/2020 Derde zondag na Pinksteren

Nr. 26 - 28/6/2020 Vierde zondag na Pinksteren

Nr. 27 - 5/7/2020 Vijfde zondag na Pinksteren

Nr. 28 - 12/7/2020 Zesde zondag na Pinksteren

Nr. 29 - 19/7/2020 Zevende zondag na Pinksteren

Nr. 30 - 27/7/2020 Achtste zondag na Pinksteren

Nr. 31 - 2/8/2020 Negende zondag na Pinksteren

Nr. 32 - 9/8/2020 Tiende zondag na Pinksteren

Nr. 33 - 16/8/2020   Feest van Maria-ten-hemel-opneming

Nr. 34 - 23/8/2020 Twaalfde zondag na Pinksteren

Nr. 35 - 30/8/2020 Coronavirus - oproep terugkeer naar God

Nr. 36 - 6/9/2020 Veertiende zondag na Pinksteren

Nr. 37 - 13/9/2020 Vijftiende zondag na Pinksteren

Nr. 38 - 20/9/2020 Zestiende zondag na Pinksteren

Nr. 39 - 27/9/2020 Zeventiende zondag na Pinksteren

Nr. 40 - 4/10/2020 Oktobermaand: Maria- én Rozenkransmaand

Nr. 41 - 11/10/2020 • Negentiende zondag na Pinksteren

Nr. 42 - 18/10/2020 • Twintstigste zondag na Pinksteren

Nr. 43 - 25/10/2020 • Feest van Christus Koning

Nr. 44 - 1/11/2020 • Feest van Allerheiligen

Nr. 45 - 8/11/2020 •  God heeft een plan met mij

Nr. 46 - 15/11/2020 •  Recente uitspraken van Mgr Vigano

Nr. 47 - 22/11/2020 •  Corona… Covid19… middel tot …

Nr. 48 - 29/11/2020•  Eerste zondag van de Advent

Nr. 49 - 6/12/2020 •  Tweede zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 50 - 13/12/2020 •  Derde zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 51 - 20/12/2020 •  Vierde zondag van de Advent: Gaudete

Nr. 52 - 25/12/2020 •  Kerstmis 2020

HOOGFEEST van PINKSTEREN


Epistel : Handelingen van de Apostelen  2 , 1 - 11

Evangelie : H. Johannes  14 , 23 – 31


De gave van de Geest was door de profeten voorspeld voor de messiaanse tijd; de zending van de Heilige Geest over de apostelen luidt dit nieuwe tijdperk in. De Kerk wordt gesticht en de Geest van Christus wordt haar gegeven om "het aanschijn der aarde te vernieuwen". Het verslag in Handelingen herinnert aan de gebeurtenissen op de Pinksterdag: de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen en de bijbehorende verschijnselen, met name het wonder van de tongen, een symbool van de universele zending van de apostelen.

Alle volkeren zijn geroepen om de verkondiging van de Blijde Boodschap te horen. Deze aanwezigheid van de Geest, die de Kerk inspireert en leidt in haar zending om het Evangelie te verkondigen tot aan de uiteinden van de aarde, wordt geëvenaard door een meer intieme en persoonlijke aanwezigheid die nieuwe mensen tot discipelen maakt, hen verandert in hun wezen.

De volgorde van de Mis en de hymne van de Vespers beschrijven en roepen deze doordringende werking van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen op.

Gedurende het hele octaaf zal de lezing uit het boek Handelingen deze dubbele werking van de Heilige Geest in de Kerk en in de ziel van de gelovigen tonen.


Meditatie

Zoals Jezus Christus predikte, zo predikt nu de Heilige Geest; zoals Hij onderwees, zo onderwijst de Heilige Geest; zoals Christus troostte, zo troost en verblijdt de Heilige Geest. Wat vraagt u? Wat zoekt u? Wat wilt u nog meer? Om in u een raadgever te hebben, een leraar, een beschermer, iemand die u leidt, die u raad geeft, die u bemoedigt, die u in alles en voor alles begeleidt? Tenslotte, als u de genade niet verliest, zal hij zo dicht bij u zijn dat u niets zult kunnen doen, zeggen of denken dat niet door zijn hand en zijn heilige raad gaat. Hij zal een trouwe en ware vriend voor u zijn; Hij zal u nooit in de steek laten, tenzij u hem in de steek laat. Kunnen we hem niet als ongelukkig  beschouwen die deze verbintenis niet heeft, die zo'n gast niet in zijn huis heeft? Zeg me, heb je hem ontvangen? Heb je hem geroepen? Heb je hem gesmeekt om te komen? God zij met ons! Ik weet niet hoe je kunt leven zonder zo'n groot goed. Zie alle goede dingen, alle genaden en barmhartigheden die Christus voor de mensen is komen doen: deze Trooster stort ze allemaal uit in onze ziel.     

Johannes van Avila, sermoen                                                  E. H. Herman


De week na Pinksteren

Lezingen van Epistel en Evangelie  en besluit uit het Dagmissaal

*Maandag na Pinksteren

Epistel : Hand. 10 , 14 en 41 – 48

Evangelie : Johannes 3 , 16 - 21

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat wie in Hem geloven, niet zouden verloren gaan” (evangelie) . Deze woorden doen ons nadenken over de grote nood waarin de Kerk verkeert in velen van haar kinderen. Daarom bidden wij met meer aandrang “ Heer, sta uw volk bij en bescherm het tegen de woede van zijn vijanden” (slotgebed).

*Dinsdag na Pinksteren

Epistel : Hand. 8 , 14 – 17

Evangelie : Johannes 10 , 1 – 10

Door het Doopsel behoren wij tot de schaapstal van Christus. Wij moeten  zijn stem herkennen wanneer Hij tot ons spreekt door de H. Kerk, aan wie Hij zijn H. Geest heeft medegedeeld. Zovelen staan voortdurend bloot aan de misleiding van valse herders. Is ons leven voor de mensen rondom ons een licht en sterkte vanuit de Waarheid?

*Quatertemperwoensdag na Pinksteren

Epistel : Hand. 5 , 12 - 16

Evangelie : Johannes 6 , 44 - 52

Jezus zegt: “ Ik ben het levend brood, Ik, die uit de hemel ben neergedaald. Wanneer iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid” ( evangelie) . Deze woorden doen ons nadenken over de grote waarde van de Heilige Communie; waardoor wij op de innigste wijze deelhebben  aan het offer van Christus. Door het ontvangen van de Communie kan het genadeleven, dat wij verkregen bij het doopsel en het vormsel, versterkt worden, opdat “wij die de naam van de Heer aanroepen, behouden blijven” (epistel)

*Donderdag na Pinksteren

Epistel : Hand. 8 , 5 - 8

Evangelie : Lucas, 9 , 1 - 6

Verder zijn de gebeden van deze H. Mis als op Pinksteren.

“Moge het geloof in de H. Geest groeien, opdat wij in de strijd van het leven altijd gesterkt worden door de woorden van Christus “de Helper, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, Hij zal u alles leren “ (evangelie)


2021

Nr. 1 - 3/1/2021 • Feest van de Allerheiligste Naam Jezus

Nr. 2 - 10/1/2021 • Feest van de Heilige Familie

Nr. 3 - 17/1/2021 • Bruiloft te Kana

Nr. 4 - 24/1/2021 • Derde Zondag na Driekoningen

Nr 5 - 31/1/2021 • Zondag van Septugesima


Nr 6 - 7/2/2021 • Zondag van Sexagesima

Nr 7 - 14/2/2021 • Zondag van Quinquagesima

Nr 8 - 21/2/2021 • Eerste zondag van de Vasten

Nr 9 - 28/2/2021 • Tweede zondag van de Vasten

Nr 10 - 7/3/2021 • Derde zondag van de Vasten

Nr 11 - 14/3/2021 • Vierde zondag van de Vasten

Nr 12 - 21/3/2021 • Passiezondag

Nr 13 - 28/3/2021 • Palmzondag

Nr 14 - 4/4/2021 • Hoogfeest van Pasen

Nr 15 - 11/4/2021 • Zondag van Beloken Pasen

Nr 16 - 18/4/2021 • Tweede zondag na Pasen

Nr 17 - 25/4/2021 • Derde zondag na Pasen

Nr 18 - 2/5/2021 • Vierde zondag na Pasen

Nr 19 - 9/5/2021 • Vijfde zondag na Pasen

Nr 20 - 15/5/2021 • Zondag na de Hemelvaart

Nr 21 - 23/5/2021 • Hoogfeest van Pinksteren

Nr 22 - 30/5/2021 • Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid

Nr 23 - 6/6/2021 • Tweede zondag na Pinksteren

Nr 24 - 13/6/2021 • Derde zondag na Pinksteren

Nr 25 - 20/6/2021 • Vierde zondag na Pinksteren

Nr 26 - 27/6/2021 • Vijfde zondag na Pinksteren

Nr 27 - 4/7/2021 • Zesde zondag na Pinksteren

Nr 28 - 11/7/2021 • Zevende zondag na Pinksteren

Nr 29 - 18/7/2021 • Achtste zondag na Pinksteren

Nr 30 - 25/7/2021 • Negende zondag na Pinksteren

Nr 31 - 01/08/2021 • Tiende zondag na Pinksteren

Nr 32 - 08/08/2021 • Elfde zondag na Pinksteren

Nr 33 - 15/08/2021 • Hoogfeest Maria-ten-Hemelopneming

Nr 34 - 22/08/2021 • Dertiende Zondag na Pinksteren


Nr 35 - 29/08/2021  • Veertiende Zondag na Pinksteren

Nr 36 - 05/09/2021 • Vijftiende Zondag na Pinksteren

Nr 37 - 12/09/2021 • Zestiende Zondag na Pinksteren

Nr 38 - 19/09/2021 • Zeventiende Zondag na Pinksteren

Nr 39 - 25/09/2021 • Achttiende Zondag na Pinksteren

Nr 40 - 02/10/2021 • Negentiende Zondag na Pinksteren

Nr 41 - 10/10/2021 • Twintigste Zondag na Pinksteren

Nr 42 - 17/10/2021 • Eénentwintigste Zondag na Pinksteren

Nr 43 - 24/10/2021 • Tweeëntwintigstew Zondag na Pinksteren

Nr 44 - 31/10/2021 • Feest van Christus Koning

Nr 46 - 14/11/2021 • Feest van Christus Koning

Nr 47 - 21/11/2021 • Laatste zondag na Pinksteren

Nr 45 - 7/11/2021 • (Extra privé uitgave)

Nr 48 - 21/11/2021 • Eerste zondag van de advent

Nr 49 - 04/12/2021 • Tweede zondag van de advent

Nr 50 - 12/12/2021 • Derde zondag van de advent

Nr 51 - 12/12/2021 • Vierde zondag van de advent

Nr 52 - 25/12/2021 • Kerstmis

2022

Nr. 1 - 1/1/2022 • Feest van de Allerheiligste Naam Jezus

Nr. 2 - 8/1/2022 • Feest van de Heilige Familie

Nr. 3 - 16/1/2022 • Tweede zondag na driekoningen

Nr. 4 - 23/1/2022 • Derde zondag na driekoningen

Nr. 5 - 29/1/2022 • Vierde zondag na driekoningen

Nr. 6 - 5/2/2022 • Vijfde zondag na driekoningen

Nr. 7 - 13/2/2022 • Zondag van Septuagesima

Nr. 8 - 20/2/2022 • Zondag van Sexuagesima

Nr. 9 - 27/2/2022 • Zondag van Quinquagesima

Nr. 10 - 7/3/2022 • Eerste zondag van de Vasten

Nr. 11 - 13/3/2022 • Tweede zondag van de Vasten

Nr. 12 - 20/3/2022 • Derde zondag van de Vasten

Nr. 22 • 26 mei 2023

(placeholder)

Nr. 13 - 27/3/2022 • Vierde zondag van de Vasten

Nr. 14 - 3/4/2022 • Passiezondag in de Vasten

Nr. 15 - 9/4/2022 • Palmzondag

Nr. 16 - 9/4/2022 • Hoogfeest na Pasen

Nr. 17 - 24/4/2022 • Beloken Pasen

Nr. 18 - 1/05/2022 • Tweede zondag na Pasen

Nr. 19 - 8/05/2022 • Derde zondag na Pasen

Nr. 20 - 14/05/2022 • Vierde zondag na Pasen

Nr. 21 - 22/05/2022 • Vijfde zondag na Pasen

Nr. 22 - 29/05/2022 • Zondag na Ons Heer Hemelvaart

Nr. 23 - 05/06/2022 • Hoogfeest van Pinksteren

Nr. 24 - 11/06/2022 • Feest van de Allerheiligste Drievuldigheid

Nr. 25 - 26/06/2022 • Derde zondag na Pinksteren

Nr. 27 - 26/06/2022 • Zevende zondag na Pinksteren

Nr. 28 - 26/06/2022 • Achtste zondag na Pinksteren

Nr. 29 - 07/08/2022 • Negende zondag na Pinksteren

Nr. 30 - 14/08/2022 • Tiende zondag na Pinksteren

Nr. 31 - 30/08/2022 • Twaalfde zondag na Pinksteren

Nr. 32 - 4/09/2022 • Dertiende zondag na Pinksteren

Nr. 33 - 11/09/2022 • Veertiende zondag na Pinksteren

Nr. 34 - 18/09/2022 • Vijftiende zondag na Pinksteren

Nr. 35 - 26/09/2022 • Zestiende zondag na Pinksteren

Nr. 36 - 1/10/2022 • Zeventiende zondag na Pinksteren

Nr. 37 - 8/10/2022 • Achttiende zondag na Pinksteren

Nr. 38 - 16/10/2022 • Negentiende zondag na Pinksteren

Nr. 39 - 23/10/2022 • Twintigste zondag na Pinksteren

Nr. 40 - 30/10/2022 • Feest van Christus Koning

Nr. 41 - 5/11/2022 • Twee en twinstigste zondag na Pinksteren

Nr. 42 - 20/11/2022 • Vier en twinstigste zondag na Pinksteren

Nr. 43 - 27/11/2022 • Eerste zondag van de Advent

Nr. 44 - 04/12/2022 • Tweede zondag van de Advent

*Quatertempervrijdag na Pinksteren

Epistel : Profeet Joel 2 , 23 – 24 en 26 - 27

Evangelie : Lucas , 5 , 17 – 26

De opdracht van de Kerk is het verder zetten van het verlossingswerk van Christus. De wereld zal de zending van de Kerk herkennen aan wat Christus uitdrukkelijk zegde: “Mogen zij allen één zijn in Ons, opdat de wereld zou geloven  dat Gij Mij gezonden hebt “ ( Joh. 17 – 21 ). Daarom vragen wij dat die eenheid met Christus en met elkaar door deze communie meer gesterkt worde en een licht zij voor de wereld ( offergebed).

*Quatertemperzaterdag na Pinksteren

Epistel : Deuteronomium 26 , 1 – 11

              Les uit het boek Leviticus 26, 3 – 12

              Les uit de profeet Daniël  , 3 , 47 – 51

              Brief van de H. Paulus aan de Romeinen , 5 , 1 - 5

Evangelie : Lucas , 4 , 38 -44

Deze zaterdag draagt het karakter van de boetestemming. Maar die boetestemming is doorweven met de geest van het Pinksterfeest.

Het is vandaag ook de dag van priesterwijdingen . Wij dragen onze dag op tot heiliging van de priesters die vandaag gewijd worden. Zij zullen de bedienaren zijn van het offer van Christus en van de Kerk. Daarom bidden wij voor hen : “ Moge uw heilig offer, Heer, aan deze priesters een heilige bezieling geven, waardoor zij en de kracht en de vrucht daarvan  kunnen genieten” ( slotgebed)..


Wij beleefden een mooie eucharistische tijd in onze kapel

Wij kijken dankbaar terug op de weken dat priester , E. H Nicolas Cibian, iedere dag de H. Mis opdroeg en ons ook bijna iedere dag de gelegenheid gaf tot een uur Aanbidding bij het Heilig Sacrament. Het waren bijzonder mooie avonden bij het Allerheiligste.–

Zoals het vroeger was…..zoals het hoort….want …wij zijn christenen…


Volgende H. Missen in onze kapel

Wij houden u op de hoogte wanneer hier in de kapel de volgende H. Mis zal opgedragen worden. Wij hopen allereerst op zondagen.. maar dat zal dan waarschijnlijk om 17 uur zijn, wanneer een priester zich kan vrijmaken en bereid gevonden wordt om van de 'hele' zondag een Dag voor de Heer te maken.

Pastoor Van der Voort, een voorbeeld

Dank aan diegenen die op woensdagavond  17 mei, 99ste verjaardag van onze pastoor  Van der Voort mee kwamen bidden tijdens de H. Mis voor zijn voorspraak en hem te danken voor zijn voorbeeld als actieve pastoor !.Het was ook na de Mis een hartverheffend samenzijn met een kleine receptie.


Wie geen mailadres hebben, kunnen het foyerblaadje per post krijgen indien zij dat verlangen. Laat het me weten.


Wij wensen allen die met de Pinksterdagen de 'Bedevaart  Parijs-  Chartres lopen , veel genade, goede moed  en dit jaar een zonnig weertje. Neem ons mee in uw gebed; wij bidden hier voor jullie !

Noteer alvast !


*Zaterdag 24 juni zal E. H. Jan Andrejewski, die wij gesteund hebben, te Bordeaux tot priester worden gewijd.

*Zaterdag 29 juli zal er waarschijnlijk een H. Mis zijn om 9 uur , gecelebreerd door de pasgewijde Poolse priester E. H. Jan, waarna mogelijk een uitgebreid ontbijt waarvoor u kan inschrijven.

*Zondag 30 juli om 10 uur zal E. H. Jan Andrejewski, hier een eremis opdragen. Dat betekent dat u na de Mis zijn bijzondere priesterzegen kunt ontvangen. Tijdens die Mis zal onze pater JP Herman de homilie houden. Na de Mis is er een receptie waarop u kunt kennis maken met de priester(s).

*Donderdag 3 augustus is er een H. Mis om 17 uur. Pater Herman zal die Mis opdragen. Na de Mis volgt een 'verjaardags'-etentje waarop ik u persoonlijk zal uitnodigen.

*Er zullen ondertussen nog H. Missen zijn. Dit meld ik u zodra ik het met zekerheid weet.

*Voor de tweede helft van augustus hoop ik nogmaals te mogen rekenen op pater Nicolas voor een dagelijkse H. Mis en aanbidding. Hij zal dan in september weerom naar Frankrijk gaan voor zijn apostolaat.


Kom Heilige Geest, vervul de harten van de gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.


Nr. 45 - 11/12/2022 • Derde zondag van de Advent

Nr. 46 - 18/12/2022 • Vierde zondag van de Advent

Nr. 47 - 24/12/2022 •  Kerstmis –  Geboorte van de Heer Jezus


2023

Nr. 1 - 1/1/2023 • Zondag onder het octaaf van Kerstmis

Nr. 2 - 8/1/2023 • Feest van de Heilige Familie

Nr. 3 - 15/1/2023 • Tweede zondag na driekoningen

Nr. 4 - 22/1/2023 • Derde zondag na driekoningen

Nr. 5 - 29/1/2023 • Vierde zondag na driekoningen

Nr. 6 - 05/02/2023 • Zondag van Septuagesima

Nr. 7 - 12/02/2023 • Zondag van Sexuagesima

Nr. 8 - 19/02/2023 • Zondag van Quinquagesima

Nr. 9 - 26/02/2023 • Eerste Zondag van de Vasten

Nr. 10 - 4/03/2023 • Tweede Zondag van de Vasten

Nr. 11 - 12/03/2023 • Derde Zondag van de Vasten

Nr. 12 - 19/03/2023 • Vierde Zondag van de Vasten

Nr. 13 - 25/03/2023 • Passiezondag

Nr. 14 - 02/04/2023 • Palmzondag

Nr. 15 - 09/04/2023 • HOOGFEEST van PASEN

Nr. 16 - 16/04/2023 • Zondag van BELOKEN PASEN

Nr. 17 - 22/04/2023 • Tweede zondag na Pasen

Nr. 18 - 30/04/2023 • Derde zondag na Pasen

Nr. 19 - 07/05/2023 • Vierde zondag na Pasen

Nr. 20 - 14/05/2023 • Vijfde zondag na Pasen

Nr. 21 - 21/05/2023 • Zondag na Hemelvaart

Nr. 22 - 26/05/2023 • Hoogfeest van Pinksteren